תודה לכולם על הפגישה הראשונה, זכינו להכרות. נגענו בנקודות קטנות לאורך הדרך ודיברנו על סולם יעקב ועל משל הסופגניה והריבה.....

התוכן הוא למשתמשים ברמה מנוי חודשי ‎ו מנוי שנתי בלבד.
התחבר הצטרף עכשיו