בהתבודדות יש חלק חיצוני וחלק פנימי. החלק החיצוני הוא קודם כל לתת לנו מקום לבד, מקום מנותק לרגע מהחברה כדי להתחבר פנימה, להתחבר לעצמנו, להתחבר לבורא.