לדבר עם השם יתברך בהתבודדות ולבקש.. אנחנו בכלל רגילים לבקש? האם הבקשה שלנו מגיעה בכוחנות או שאנחנו באמת מבקשים מתוך מקום של חוסר ורצון להשלמה? עד כמה אנחנו מחוברים בכלל לעצמנו וללב שלנו ואיך ההתבודדות יכולה לעזור לנו?? לתכנים נוספים: https://ranweber.com