האם נשים ״צריכות״ להתבודד? האם קשור אליהן? איפה כדאי להתבודד?