מה אמורים לעשות בהתבודדות? האם יש סדר שחייבים לעשות? האם חייבים לדבר ואם כן.- על מה?