בליקוטי מוהר״ן מופיע בתורות שונות לגבי ההתבודדות עצות למקום ההתבודדות ולשעת ההתבודדות, מה עושים למעשה?